İdare Hukuku

   İDARİ DAVA KONULARI

Uluslararası koruma başvurusu

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanması

Emniyet mensupları hakkında verilen disiplin cezaları

Mülakat sınavı – sözlü sınav

Eş durumu nedeniyle atama

Uygulama imar planı değişiklikleri

Kamulaştırma / acele kamulaştırma