Vergi Hukuku

VERGİ DAVALARI KONULARI

Yatırım teşvik belgesinin iptali nedeniyle tahakkuk ettirilen vergiler

Yıllara yaygın inşaat işi vergilendirilmesi

Kamu haczi

Ödeme emri

Kayıt dışı hasılatın vergilendirilmesi

Defter belge ibraz etmeme nedeniyle kdv tarhiyatı

Sahte fatura düzenleme/kullanma

Kaynak kullanımını destekleme fonu payı

Ruhsat harcı

Damga vergisi

Vergi istisnası/muafiyeti